Доступ до інформації за інформаційним запитом

УКРАЇНА

КОДИМСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про забезпечення виконання Закону України

«Про доступ до публічної інформації» в Кодимській районній раді

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись ч.7 ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації:

1. Установити, що Кодимська районна рада:

1.1. є розпорядником інформації, що була отримана або створена у процесі реалізації Кодимською районною радою, її органами повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату районної ради;

  - що була отримана або створена виконавчим апаратом Кодимської районної ради у процесі забезпечення діяльності Кодимської районної ради, та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату районної ради; 

1.2. не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

-  адресованими безпосередньо до депутатів районної ради;

- стосовно інформації інших органів місцевого самоврядування;

- стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

- стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

2. Визначити, що до публічної інформації з обмеженим доступом відноситься службова інформація, яка знаходиться у володінні ради:

       - інформація, що міститься в документах районної ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, зокрема інформація, що міститься в заявах, резолюціях, протоколах внутрівідомчих засідань, актах службового характеру тощо;

- доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

 3. Затвердити:

3.1.Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є

Кодимська районна рада та її виконавчий апарат (додаток № 1);

3.2.Перелік публічної інформації (додаток № 2);

3.3.Форми  письмового інформаційного запиту від фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян (додатки № 3, №4, №5).

4.Визначити відповідальними особами:

4.1. за прийом інформаційних запитів, надання консультації під час оформлення інформаційного запиту, реєстрації, відправлення відповіді на інформаційний запит, здійснення контролю за дотриманням термінів його виконання провідного спеціаліста відділу з фінансово-економічних, загальних та майнових питань районної ради.

4.2. за забезпечення доступу до публічної інформації Кодимської

районної ради та її виконавчого апарату начальника відділу з фінансово- економічних, загальних та майнових питань районної ради.

4.3. за розгляд запитів на інформацію керівників тих структурних підрозділів, посадових осіб, у володінні яких знаходиться запитувана інформація.

5.Визначити кабінет №12 виконавчого апарату районної ради, обладнаний

відповідною оргтехнікою, приміщенням для роботи запитувачів з документами Кодимської районної ради, що містять публічну інформацію.

6.Начальнику відділу з питань бухгалтерського обліку та господарського

забезпечення районної ради забезпечити фінансування витрат, пов’язаних із виконанням Закону України «Про доступ до публічної інформації».

7.Керуючій справами районної ради ознайомити з цим розпорядженням посадових осіб виконавчого апарату районної ради.

8.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

         Голова Кодимської районної ради                                   В.В.Маньковський


   21.07.2011 р.

    № 68

 

Додаток № 1

до розпорядження

від 21 липня 2011 року

№ 68

 Порядок доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є Кодимська районна рада та її виконавчий апарат

Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Кодимська районна рада та її виконавчий апарат, забезпечується відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон).

Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

1. Оформлення запитів на інформацію

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Запити на публічну інформацію подаються відповідальному за прийом таких запитів - провідному спеціалісту відділу з фінансово-економічних, загальних та майнових питань районної ради в усній, письмовій чи іншій формі на вибір запитувача:

- поштою: 66000, м. Кодима, пл. Перемоги,1, Кодимська районна рада;

- факсом : (04867) 2-66-75; 2-62-68;

- телефоном: (04867) 2-62-88;

- електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .ua

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити працівник виконавчого апарату Кодимської районної ради – відповідальний за прийом запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті прізвище особи, його ім'я, по-батькові, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Письмовий запит подається в довільній формі. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми, яку можна отримати у відповідальної особи та на офіційному веб-сайті Кодимської районної ради (рубрика «Доступ до публічної інформації»).

Запит на інформацію має містити:

1. Прізвище, ім'я, по-батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3. Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Всі запити на публічну інформацію, які надходять до Кодимської районної ради та її виконавчого апарату (в тому числі поштою, факсом, телефоном, електронною поштою), реєструються провідним спеціалістом відділу з фінансово-економічних, загальних та майнових питань Кодимської районної ради.  

 2. Строк розгляду запитів на інформацію

 Відповідь на запит надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

 3. Відмова та відстрочка в задоволені запиту на інформацію

 Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в наступних випадках:

1. Розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

3.   Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 4. Порядок оскарження

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Керуюча справами районної ради                                                            Т.І. Кучеренко

 

 

 

Додаток № 2

до розпорядження

від 21 липня 2011 року

№ 68

                                Перелік публічної інформації

1. Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати:

1.1 Інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності;

1.2 Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про   нормативно-правові засади діяльності;

1.3 Перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

1.4 Порядок   складання,   подання   запиту   на   інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

1.5 Інформацію   про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

1.6 Інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

1.7 Плани проведення та порядок денний   своїх   відкритих засідань;

1.8 Розташування місця, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

1.9 Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

1.10 Звіти, в   тому   числі щодо задоволення запитів на інформацію;

1.11 Інформацію про діяльність суб'єкта владних повноважень,   а саме про:

його місцезнаходження,   поштову адресу,   номери   засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

прізвище, ім'я та по батькові, службові номери   засобів зв'язку,   адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості   належать   до інформації з обмеженим доступом;

розклад роботи та графік прийому громадян;

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;

систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень;

1.12 Іншу   інформацію   про   діяльність   суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.

 

Керуюча справами районної ради                                   Т.І. Кучеренко

 

Додаток № 3

до розпорядження

від 21 липня 2011 року

№ 68

 

Форма 1

для подання письмового інформаційного запиту

від фізичної особи

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

згідно із Законом України  "Про доступ до публічної інформації"

Розпорядник інформації

Кодимська районна рада

(66000, Одеська область, м.Кодима, пл. Перемоги,1)

Кому

Голові Кодимської районної ради

 

Прізвище, ім я,  по батькові фізичної особи

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого потрібен доступ

 

або

загальний опис інформації, до якої потрібен доступ

 

Прошу надати відповідь:

(обраний варіант підкреслити)

 

поштою

зазначити адресу

 

факсом

зазначити номер факсу

 

електронною поштою

зазначити Е-mail

 

особисто

 

 

Контактний телефон

зазначити номер телефону

 

Дата запиту

 

 

                                                                                                                                            ____підпис_____________

Зареєстровано                                                        

______________________________________                                                                                                                

Реєстраційний номер ____________________          _______________________

дата реєстрації           ____________________         ________________________

Відмітка про виконання _____________________________________________________­­­________________________________________________________________________

 

Керуюча справами районної ради                           Т.І. Кучеренко

 


 

Додаток № 4

до розпорядження

від 21 липня 2011 року

№ 68

 

Форма 2

для подання письмового інформаційного запиту

від об'єднань громадян

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації"

 

Розпорядник інформації

Кодимська районна рада

(66000, Одеська область, м.Кодима, пл. Перемоги,1)

Кому

Голові Кодимської районної ради

Об'єднання громадян

 

Прізвище, імя, по батькові представника

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого потрібен доступ

 

або

загальний опис інформації, до якої потрібен доступ

 

Прошу надати відповідь:

(обраний варіант підкреслити)

 

поштою

зазначити адресу

 

факсом

зазначити номер факсу

 

електронною поштою

зазначити Е-mail

 

особисто

 

 

 Контактний телефон

зазначити номер телефону

 

Дата запиту

 

 

                                                                                                                                                ____підпис_____________

Зареєстровано                                                          

______________________________________       

                                                                        

Реєстраційний номер   ____________________          __________________________________

дата реєстрації              ____________________         __________________________________

Відмітка про виконання ________________________________________________­­­___

________________________________________________________________________

 

Керуюча справами районної ради                           Т.І. Кучеренко

 

 

 

Додаток № 5

до розпорядження

від 21 липня 2011 року

№ 68

 

Форма 3

для подання письмового інформаційного запиту

від юридичних осіб

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації"

 

Розпорядник інформації

Кодимська районна рада

(66000, Одеська область, м.Кодима, пл. Перемоги,1)

Кому

Голові Кодимської районної ради

 

Юридична особа

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові представника запитувача, посада

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого потрібен доступ

 

або

загальний опис інформації, до якої потрібен доступ

 

Відповідь надати:

(обраний варіант підкреслити)

 

поштою

зазначити адресу

 

факсом

зазначити номер факсу

 

електронною поштою

зазначити Е-mail

 

особисто

 

 

Контактний телефон

зазначити номер телефону

Дата запиту

 

                                                                                                                                                 ____підпис_____________

Зареєстровано                      _____________________________________                                                                                                                

Реєстраційний номер   ____________________          _____________________________

дата реєстрації              ____________________         _____________________________

Відмітка про виконання _____________________________________________________­­­

_________________________________________________________________________

 

Керуюча справами районної ради                                Т.І. Кучеренко

 

 Форма для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді (зразок)

Календар новин

<< < Січень 2019 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31